VVS – Projektering / Konsultation – AB Energiekonomi

VVS Projektering / Konsultation för att uppnå bästa driftförhållanden vid ombyggnad av fastighetens energisystem är det givetvis viktigt att dessa konstrueras med stor noggrannhet och efter ingående analys av befintliga driftförhållanden.
Detta utför vi med egen välutbildad och erfaren personal samt i samarbete med marknadens ledande leverantörer av VVS-utrustning såsom värmeväxlare, cirkulationspumpar och styrelektronik. Arbetet utförs med hjälp av såväl moderna dataprogram och CAD-ritning som mångårig erfarenhet, där gedigen kunskap om tidigare konstruktionsprinciper och systemtänkande är en viktig del.

Då vi arbetar i en totalentreprenad ingår givetvis dessa åtaganden i kontraktet, men vi utför även projektering på konsultbasis, där slutresultatet kan vara allt ifrån en enkel rådgivning till en komplett färdig förfrågningshandling.