Vattensparåtgärder

Att tappvattnet står för en stor del av fastighetens kostnad är vi alla medvetna om, och att utföra vattenbesparande åtgärder lönar sig verkligen. AB Energiekonomi har utfört vattensparåtgärder sedan 1985 med mycket gott resultat för våra kunder.

Det gäller att minska vattenmängden utan att sänka komforten.

När man önskar fylla en diskho eller ett badkar d.v.s. en viss volym så sparas inget vatten med ett lägre vattenflöde med där man verkligen spar är vid sköljning, dusch och där det av någon anledning erfodras rinnande vatten. Även äldre toalettstolar förbrukar en onödigt stor mängd vatten.