Styr- och Reglerinstallationer

Vi arbetar med de flesta reglerfabrikat som finns på den svenska marknaden vid Styr & Reglerinstallationer. Vi utför allt från felsökning till service av befintliga styr- och regleranläggningar till entreprenader med kompletta styrsystem för kontor och flerfamiljsfastigheter, både konventionell regler och numera oftast DUC-system.