Radiatorventiler

För att kunna göra en injustering av värmesystemet måste alla radiatorventiler vara förinställningsbara och det är dessutom viktigt att alla radiatorventiler blir bytta för att få ett optimalt resultat, görs inte detta riskerar man att få ”kortslutningar” i värmesystemet som medför att man på andra delar i kretsen kan få driftstörningar och kalla radiatorer som följd av detta.

Tillsammans med termostater reglerar radiatorventiler flödet genom radiatorerna och ger ett jämt och behagligt inomhusklimat. Förutom att hålla en jämn temperatur så har termostaterna tillsammans med nya injusterade ventiler en besparande funktion i värmesystemet då de drar ner på energianvändningen i radiatorerna när det är solinstrålning på våren t ex.

Vi samarbetar också med marknadens ledande ventilfabrikanter för att utveckla så bra ventiler som möjligt. AB Energiekonomi byter ca 8.000 – 10.000 radiatorventiler/år.