Fjärrvärmeinstallationer

Fjärrvärme är idag i Stockholm den dominerande uppvärmningsmetoden, dessutom kanske den mest miljövänliga då alternativa energikällor såsom sjövärme och avloppsvärme med hjälp av värmepumpar, sopförbränning, el och olika typer av oljor tillvaratas på det för tillfället mest ekonomiska sättet för att distribueras till stadens fastigheter.

AB Energiekonomi är sedan många år en av Stockholms ledande installatörer av fjärrvärmeabonnentcentraler. Vi har i egen regi och med egen personal åt våra kunder konstruerat och byggt abonnentcentraler i alla storlekar, från bostadshus med några få lägenheter i till industrier med effektbehov i storleksordningen flera MW.

Vi har också sedan början av 1990-talet arbetat direkt åt Fortum Värme och är sedan 1998 av Fortum Värme årskontrakterade installatörer. Detta innebär att AB Energiekonomi ofta är Fortum Värmes ansikte utåt vid installationer som fastighetsägaren beställt direkt från energileverantören.