Periodiskt Återkommande Funktionskontroll – PÅFK

Vi erbjuder en tjänst som vi kallar Periodiskt Återkommande Funktionskontroll (PÅFK) och som syftar till att minimera energiförbrukning och driftavbrott genom aktiv kontroll av värmecentralens samtliga komponenter. Funktionskontrollen sker 3 gånger per år och anläggningens status och även förslag till förbättringar framgår av protokollet som erhålles efter varje besök.

Det som många av våra kunder uppskattar mest är att de har kontakt med en värmetekniker som har erfarenhet och kunskap gällande just deras värmecentral för att t.ex. rådgöra inför ev. driftproblem eller nyinvesteringar m.m.

Standardavtalet omfattar 3 besök per år men går naturligtvis att anpassa efter kundens önskemål och behov.

För närvarande har vi ca 350 anläggningar anslutna till periodiskt återkommande funktionskontroll – PÅFK både panncentraler och fjärrvärmecentraler i varierande storlekar.

En extra trygghet för våra kunder är att skulle något oförutsett hända kan vi hjälpa till med samtliga våra verksamhetsgrenar, naturligtvis har våra PÅFK-kunder förtur till samtliga tjänster.