Historik

År 1975 bildades AB Energiekonomi som ett enmansföretag med inriktning på konsultation och injustering av värmesystem. Sedan i början av 1980-talet började vi själva att byta radiatorventiler med egen personal för att ytterligare höja kvalitén på slutresultatet. I mitten på 1980-talet började vi även att installera fjärrvärmecentraler samt panncentraler. Kunden har nu ett företag att vända sig till när det gäller värmesystemet.

Under de 46 år som företaget varit verksamt har det skett en kraftig breddning av kompetensområdena som bidragit till att vi idag har en helhetssyn på flerfamiljsfastigheters energisystem som är unik i branschen och uppskattad av våra kunder.

Vår målsättning med verksamheten är att med hjälp av vår långa erfarenhet och kunskap erbjuda våra kunder individuellt anpassade lösningar som täcker just deras behov, till ett konkurrenskraftigt pris, utan att göra avkall på kvalitén.

Vi utför total-, general- och utförandeentreprenader allt efter kundens önskemål och krav.